Hallituksen vuosikello

Vuosikello määrittää hallituksen toimintaa suuntaa antavasti.


Tammikuu

 • Tilien tarkastus ja hyväksyntä, vuosikokousasiakirjat kuntoon: toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Hallituksen ja luottamusmiesten yhteisillallinen

Helmikuu

Vuosikokous

 • Pj:n valinta ja hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle (pj:n ja kunkin hallituksen jäsenen kausi on 2 vuotta)
 • Joka 4. vuosi valinnat STHL:n toimielimiin
 • Muut vuosikokouksen asiat
 • Lähetetään liittoon pöytäkirja, toimintasuunnitelma, vuosikertomus, talousarvio ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta

Maaliskuu

 • Hallituksen järjestäytymiskokous
  • Toiminnan suunnittelu
  • Hallituksen jäsenten yhteystiedot liittoon

Huhtikuu

 • Luottamusmiesvaalit
 • Täydentävien opiskelijaedustajien rekrytointi hallitukseen, tavoitteena kolme opiskelijaedustajaa
 • Toimihenkilöpäivät
 • Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen hakeminen liitolta

Toukokuu

 • Koulutusseminaari hallituksen jäsenille
 • Opiskelijoiden valmistujaisjuhla ja yhdistyksen kevätjuhla
 • Standaarihdotukset ja kultaisen ansiomerkin saajien ehdotukset

Kesäkuu

 • Syksyn suunnittelua

Heinäkuu

 • Kesäloma

Elokuu

 • Ainu - stipendi hakemus 
 • Vuoden Tyynen valinta ja vuoden terveydenhoitajan ehdotusten käynnistäminen

Syyskuu

 • Tyynen-päivän juhlat

Lokakuu

 • Opiskelijatoimintaa

Marraskuu

 • Jäsentapahtuma (kulttuuria/liikuntaa/ajankohtainen luento tms)
 • Kevään suunnittelua

Joulukuu

 • Vuosikokouksen materiaalien valmistelu
 • Opiskelijoiden valmistujaisjuhla ja yhdistyksen joulujuhla