Historia

 

YHDISTYKSEN HISTORIAA

Helsinkiläiset terveyssisaret kuuluivat aikoinaan Suomen terveyssisaryhdistyksen Uudenmaan osastoon. Vuonna 1968 käydyn työtaistelun yhteydessä helsinkiläiset terveysisaret totesivat, että Helsinki erityisongelmineen vaatisi oman paikallisosaston. Suomen terveyssisaryhdistyksen Helsingin osasto perustettiin 29.5.1968.